Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2011 14:13 Uchwała Nr 25/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie udostępniania obiektów mających powstać w ramach operacji „Budowa wiejskich parków sportowo-rekreacyjnych w m. Nowy Dzików, Ułazów i ...
17.03.2011 13:52 Uchwała Nr 24/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Dzików w Gminie Stary Dzików
17.03.2011 13:40 Uchwała Nr 23/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 93/XIV/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 30.01.2008 r. w spr. przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia LGD "RZL"
17.03.2011 13:31 Uchwała Nr 22/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
17.03.2011 13:25 Uchwała Nr 21/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
17.03.2011 13:18 Uchwała Nr 20/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Stary Dzików w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców
17.03.2011 13:13 Uchwała Nr 19/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
17.03.2011 13:10 Uchwała Nr 18/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
16.03.2011 13:11 Uchwała Nr 16/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2011 rok
16.03.2011 12:46 Uchwała Nr 15/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

poprzednia 1 2