Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2011 14:24 Uchwała Nr 167/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
27.03.2011 13:37 Uchwała Nr 164/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego pensum godzin dydaktycznych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz nauczycielom pełniącym funkcje...
25.03.2011 20:25 Uchwała Nr 163/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny...
25.03.2011 19:52 Uchwała Nr 162/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
25.03.2011 19:40 Uchwała Nr 161/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
25.03.2011 18:59 Uchwała Nr 160/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
25.03.2011 18:49 Uchwała Nr 159/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cewków w Gminie Stary Dzików
25.03.2011 18:42 Uchwała Nr 158/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dzików w Gminie Stary Dzików
24.03.2011 22:14 Uchwała Nr 157/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i...
24.03.2011 22:12 Uchwała Nr 156/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
24.03.2011 22:10 Uchwała Nr 155/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
24.03.2011 22:06 Uchwała Nr 154/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości
24.03.2011 21:38 Uchwała Nr 152/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pod nazwą: "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie" realizowane w ramach Programu...
24.03.2011 21:25 Uchwała Nr 151/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok
24.03.2011 15:07 Uchwała Nr 150/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

poprzednia 1 2