Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2021 10:45 Budżet gminy na 2021 rok
30.01.2020 13:13 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2019-2024
30.01.2020 13:12 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok
30.01.2020 13:11 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Dzików na lata 2019-2024
30.01.2020 13:02 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok
30.01.2020 13:01 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Dzików na lata 2018-2024
30.01.2020 13:00 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok
30.01.2020 12:59 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2018-2024
30.01.2020 12:58 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok
30.01.2020 09:31 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2020-2024
30.01.2020 09:30 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok
30.01.2020 09:27 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Dzików na lata 2020-2024
07.01.2020 13:01 Budżet gminy na 2020 rok
23.01.2019 10:17 Budżet gminy na 2019 rok
12.02.2018 12:40 Budżet gminy na 2018 rok
26.01.2017 09:02 Budżet gminy na 2017 rok
23.01.2017 10:42 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok
23.01.2017 10:40 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Dzików na lata 2017-2023
06.12.2016 08:46 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok
06.12.2016 08:44 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2017-2023
06.12.2016 08:42 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok
20.05.2016 14:21 Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2015 rok
27.01.2016 09:08 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Dzików na lata 2016-2020
27.01.2016 09:01 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Stary Dzików z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
27.01.2016 08:52 Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2014 rok
12.01.2016 12:40 Budżet gminy na 2016 rok
24.02.2015 08:51 Budżet gminy na 2015 rok
24.02.2015 08:50 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Dzików na lata 2015-2020
23.05.2014 12:41 Budżet gminy na 2014 rok
23.05.2014 12:38 Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2013 rok
22.01.2014 11:33 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Dzików
29.05.2013 12:42 Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2012 rok
31.01.2013 13:06 Budżet gminy na 2013 rok
21.01.2013 14:48 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2013 rok
03.12.2012 14:49 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2013 rok
30.05.2012 11:00 Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2011 rok
30.05.2012 10:56 Budżet gminy na 2012 rok
20.02.2012 08:25 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2012 rok
25.05.2011 12:24 Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2010 rok
17.03.2011 11:31 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Dzików
17.03.2011 11:28 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok
04.03.2011 10:36 Budżet gminy na 2011 rok
30.12.2010 13:13 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok
31.05.2010 10:57 Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2009 rok
06.05.2010 11:46 Budżet Gminy na 2010 rok
16.06.2009 09:06 Informacja z wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie za 2008 rok
27.08.2008 13:53 Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za II kwartał 2008 r.
30.05.2008 09:37 Informacja z wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie za 2007 rok
04.02.2008 09:45 Prognoza długu publicznego Gminy Stary Dzików na lata 2008-2011
06.08.2007 10:05 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie za I półrocze 2007 roku