Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2012 12:32 Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewkowie"
25.01.2012 12:17 Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 12:15 Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 12:12 Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy
25.01.2012 12:06 Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 12:02 Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie udostępniania w informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
25.01.2012 11:54 Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie udostępniania w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie informacji publicznej, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
25.01.2012 11:46 Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Wartościującego Stanowiska Pracy
25.01.2012 11:32 Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
25.01.2012 11:29 Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 11:28 Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 11:16 Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
25.01.2012 10:47 Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest...
25.01.2012 10:44 Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
25.01.2012 10:38 Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
25.01.2012 10:33 Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
25.01.2012 10:26 Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
25.01.2012 10:23 Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie
25.01.2012 10:20 Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2010 rok
25.01.2012 10:19 Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 10:15 Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne
25.01.2012 10:12 Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
25.01.2012 10:06 Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia misji Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, a także sposobu określania celów i zadań, zarządzania ryzykiem związanym z ich...
25.01.2012 09:30 Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
25.01.2012 09:27 Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
25.01.2012 09:22 Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 09:19 Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 09:16 Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
25.01.2012 09:04 Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Stary Dzików...
25.01.2012 08:59 Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
25.01.2012 08:54 Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
25.01.2012 08:47 Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego...
24.04.2011 18:11 Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne
24.04.2011 17:40 Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
24.04.2011 16:14 Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
24.04.2011 16:09 Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
18.04.2011 11:49 Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy
13.04.2011 20:10 Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
13.04.2011 20:05 Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
13.04.2011 19:33 Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
13.04.2011 19:22 Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
13.04.2011 15:12 Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
13.04.2011 14:59 Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
13.04.2011 14:55 Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Wójta i powołania Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików
13.04.2011 14:50 Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
13.04.2011 14:44 Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego

poprzednia 1 2