Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2011 15:02 Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.04.2011 14:51 Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.04.2011 14:48 Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
28.04.2011 14:43 Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.04.2011 14:39 Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
28.04.2011 14:32 Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
28.04.2011 14:25 Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
28.04.2011 14:22 Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
28.04.2011 14:17 Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
28.04.2011 14:13 Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
28.04.2011 13:30 Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych między...
28.04.2011 13:20 Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Stary Dzikowie
28.04.2011 12:38 Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 20 czerwca...
28.04.2011 12:27 Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
28.04.2011 12:12 Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru uczestników projektu "Przyspieszenie w powiecie lubaczowskim - likwidacja wykluczenia cyfrowego"
28.04.2011 11:53 Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
28.04.2011 11:45 Zarządzenie nr 21/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.04.2011 10:43 Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików
28.04.2011 10:00 Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.04.2011 09:37 Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
28.04.2011 09:30 Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
28.04.2011 09:19 Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Utrwalania
28.04.2011 09:16 Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
28.04.2011 08:25 Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
27.04.2011 13:18 Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików...
27.04.2011 13:05 Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 6/2010 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z...
27.04.2011 12:21 Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
27.04.2011 12:11 Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
27.04.2011 09:51 Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
27.04.2011 09:19 Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.04.2011 08:40 Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2010 rok
27.04.2011 08:17 Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
26.04.2011 13:26 Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
26.04.2011 12:59 Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
26.04.2011 12:51 Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego

poprzednia 1 2