Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2011 23:12 Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
04.05.2011 22:59 Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
04.05.2011 22:38 Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Dzików na rok 2009
04.05.2011 18:21 Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Stary Dzików na rok 2009
04.05.2011 18:10 Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane wyłącznie na cele rolne stanowiące własność Gminy
04.05.2011 18:02 Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej
04.05.2011 17:57 Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
04.05.2011 15:21 Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
04.05.2011 14:49 Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
04.05.2011 14:36 Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
04.05.2011 14:31 Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2009

poprzednia 1 2