Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2011 11:14 Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
09.05.2011 09:05 Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
09.05.2011 08:42 Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 rok
08.05.2011 14:17 Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora sprawującego nadzór nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
08.05.2011 14:02 Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Stary Dzików 2008 r.
08.05.2011 13:47 Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
08.05.2011 13:36 Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
08.05.2011 13:33 Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
08.05.2011 13:22 Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
08.05.2011 13:19 Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2008

poprzednia 1 2