Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2012 09:47 Zarządzenie Nr 53/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
30.10.2012 14:57 Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
30.10.2012 14:56 Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
30.10.2012 14:53 Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.10.2012 14:50 Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
30.10.2012 14:48 Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.10.2012 13:54 Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
30.10.2012 13:51 Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.10.2012 13:48 Zarządzenie Nr 44a/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
30.10.2012 11:31 Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
30.10.2012 11:29 Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny (sekretariat)
30.10.2012 11:28 Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
30.10.2012 09:44 Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
29.10.2012 10:00 Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
29.10.2012 09:59 Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
29.10.2012 09:57 Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie"
29.10.2012 09:56 Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
29.10.2012 09:54 Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
29.10.2012 09:53 Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
29.10.2012 09:51 Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
29.10.2012 09:49 Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
29.10.2012 09:47 Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
29.10.2012 09:45 Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie prowadzenia metryk spraw w postępowaniach administracyjnych i podatkowych
29.10.2012 08:52 Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
29.10.2012 08:49 Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2013-2023...
26.10.2012 09:58 Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
26.10.2012 09:54 Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
26.10.2012 09:53 Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2011 rok
26.10.2012 09:34 Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
26.10.2012 09:26 Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
25.10.2012 15:10 Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
25.10.2012 15:09 Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.10.2012 15:07 Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary...
25.10.2012 15:05 Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Stary Dzików w 2012 r.
25.10.2012 15:03 Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
25.10.2012 15:03 Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.10.2012 15:01 Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między...
25.10.2012 14:58 Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn....
25.10.2012 14:55 Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego...
27.03.2012 14:52 Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.03.2012 14:50 Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
27.03.2012 14:46 Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
27.03.2012 14:44 Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.03.2012 14:42 Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
27.03.2012 14:24 Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
27.03.2012 14:22 Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru
27.03.2012 14:20 Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera
27.03.2012 14:13 Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
27.03.2012 14:10 Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2012

poprzednia 1 2