Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2014 14:36 Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.03.2014 14:32 Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.03.2014 14:29 Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
10.03.2014 14:24 Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.03.2014 14:11 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.03.2014 14:06 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
10.03.2014 13:54 Zarządzenie Nr 27a/2013 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.03.2014 13:52 Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.03.2014 13:46 Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
10.03.2014 13:42 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
10.03.2014 13:24 Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.03.2014 13:18 Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
10.03.2014 13:10 Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2012 rok
10.03.2014 13:04 Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
05.03.2014 14:43 Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 14:37 Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 14:33 Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki...
05.03.2014 14:22 Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2014-2018...
05.03.2014 14:19 Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2014-2018...
05.03.2014 14:15 Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary...
05.03.2014 14:10 Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
05.03.2014 13:56 Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 13:17 Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 13:11 Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 13:05 Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 12:58 Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
05.03.2014 12:52 Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 12:47 Zarządzenie Nr 5a/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
05.03.2014 12:40 Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
05.03.2014 12:32 Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 12:19 Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.03.2014 12:10 Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego...
05.03.2014 12:04 Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2013 rok

poprzednia 1 2