Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2014 10:12 Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej...
16.09.2014 09:46 Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej...
16.09.2014 09:31 Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej...
16.09.2014 09:06 Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
16.09.2014 08:33 Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
16.09.2014 08:25 Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między...
15.09.2014 14:33 Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
15.09.2014 09:01 Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
12.09.2014 15:16 Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.09.2014 15:08 Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
12.09.2014 15:06 Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.09.2014 14:52 Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2013 rok
12.09.2014 12:35 Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
12.09.2014 09:45 Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
12.09.2014 09:07 Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
12.09.2014 08:58 Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
11.09.2014 15:19 Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
11.09.2014 15:02 Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej
11.09.2014 14:58 Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
08.09.2014 14:42 Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy w 2014 r.
03.09.2014 13:11 Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
03.09.2014 12:50 Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.09.2014 12:45 Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.09.2014 12:23 Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2015-2019...
03.09.2014 11:02 Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
03.09.2014 10:35 Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary...
03.09.2014 10:31 Zarządzenie Nr 23a/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.09.2014 10:24 Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stary Dzików
03.09.2014 10:18 Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
03.09.2014 10:14 Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
03.09.2014 10:08 Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.09.2014 10:05 Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.09.2014 10:00 Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
03.09.2014 09:55 Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
03.09.2014 09:38 Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
03.09.2014 09:35 Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.09.2014 09:25 Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. kasacji nieaktualnych pieczęci
03.09.2014 09:19 Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
03.09.2014 08:56 Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy
03.09.2014 08:28 Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
02.09.2014 15:05 Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
02.09.2014 14:48 Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego...
02.09.2014 14:42 Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
02.09.2014 13:59 Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
02.09.2014 08:47 Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej
02.09.2014 08:34 Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy
01.09.2014 15:05 Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie...
01.09.2014 14:50 Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta występujące w sobotę, tj. za dni 3 maja i 1 listopada 2014 r.
01.09.2014 14:21 Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
01.09.2014 14:03 Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2014 rok

poprzednia 1 2