Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2015 14:51 Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
28.10.2015 12:10 Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Starym Dzikowie do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w ogólnokrajowym referendum…
28.10.2015 12:02 Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych ds. referendum w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami
28.10.2015 11:55 Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących…
28.10.2015 11:32 Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
28.10.2015 11:28 Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.10.2015 11:22 Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.10.2015 11:13 Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i…
28.10.2015 10:46 Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105022R dz. nr ewid. 5056 w miejscowości Cewków w km 0 000 - 0 750"
28.10.2015 09:20 Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
28.10.2015 09:11 Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
28.10.2015 08:53 Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i…
27.10.2015 13:07 Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.10.2015 12:58 Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
27.10.2015 12:53 Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
27.10.2015 12:18 Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.10.2015 12:13 Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.10.2015 12:07 Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki…
27.10.2015 12:03 Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
27.10.2015 11:51 Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej…
27.10.2015 11:42 Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr 00043-6921-UM0900036/14 pod nazwą "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej…
27.10.2015 11:38 Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
27.10.2015 10:03 Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2014 rok
27.10.2015 09:58 Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
27.10.2015 09:24 Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami
27.10.2015 09:19 Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
26.10.2015 12:51 Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2016-2020…
26.10.2015 12:46 Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
26.10.2015 12:38 Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
26.10.2015 12:33 Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 18 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
26.10.2015 12:17 Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
26.10.2015 12:14 Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
26.10.2015 12:10 Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów…
26.10.2015 12:03 Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowanie na zagrożenia…
26.10.2015 11:10 Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
26.10.2015 10:26 Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
26.10.2015 10:17 Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Stary Dzików
26.10.2015 09:50 Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
26.10.2015 09:29 Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary...
01.04.2015 14:06 Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
01.04.2015 14:04 Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
01.04.2015 14:00 Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
01.04.2015 13:59 Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
01.04.2015 13:54 Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych między...
01.04.2015 13:50 Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
01.04.2015 12:02 Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików oraz uchylenia Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 lutego...
01.04.2015 11:45 Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.04.2015 11:36 Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.04.2015 10:58 Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
30.03.2015 13:09 Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

poprzednia 1 2 3 następna