Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2015 10:57 Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. sprawie powołania Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Stary Dzików
27.03.2015 15:17 Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
27.03.2015 15:10 Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
27.03.2015 14:55 Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary...
27.03.2015 14:48 Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.03.2015 14:08 Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
27.03.2015 13:59 Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego...
27.03.2015 13:54 Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
27.03.2015 13:50 Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2015 rok

poprzednia 1 2 3