Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2016 12:23 Zarządzenie Nr 37a/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr 0006365151-UM0900156/16 pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
14.09.2016 08:29 Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz…
14.09.2016 08:13 Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej…
13.09.2016 15:18 Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przygotowania do udziału w Regionalnym Ćwiczeniu Obronnym 2016 w ramach ćwiczeń z wojskami pk: "ANAKONDA 2016"
13.09.2016 15:09 Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między…
13.09.2016 14:53 Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stary Dzików
13.09.2016 14:42 Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nieodplatnego przekazania drewna
13.09.2016 14:20 Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
13.09.2016 14:04 Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
20.05.2016 09:23 Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
20.05.2016 09:14 Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
20.05.2016 09:03 Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
19.05.2016 12:42 Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2015 rok
19.05.2016 12:35 Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodplatnego przekazania drewna
19.05.2016 12:21 Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.05.2016 15:14 Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
19.04.2016 10:03 Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
19.04.2016 10:00 Zarządzenie Nr 18a/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok
19.04.2016 09:38 Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdania Rb-WSa przez jednostki podległe
18.04.2016 15:18 Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
18.04.2016 14:22 Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary...
18.04.2016 14:14 Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
13.04.2016 14:32 Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Żyła Kierownikowi GOPS w Starym Dzikowie do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa…
13.04.2016 14:29 Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
13.04.2016 14:17 Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
13.04.2016 14:11 Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików…
13.04.2016 12:20 Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
13.04.2016 11:36 Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
13.04.2016 09:02 Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
13.04.2016 08:57 Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt…
12.04.2016 14:44 Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.04.2016 14:44 Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu…
12.04.2016 14:43 Zarządzenie Nr 1a/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
12.04.2016 14:41 Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2016 rok

poprzednia 1 2