Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2019 13:39 Uchwała Nr 66/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/X/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
04.06.2019 13:32 Uchwała Nr 65/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
04.06.2019 13:07 Uchwała Nr 64/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików
04.06.2019 12:44 Uchwała Nr 58/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
04.06.2019 12:18 Uchwała Nr 57/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miejską Jarosław o powierzeniu do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
06.05.2019 10:15 (zmiana treści w Uchwale Nr 58/XI/2019) Uchwała Nr 56/X/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
06.05.2019 09:53 (zmiana treści w Uchwale Nr 66/XI/2019) Uchwała Nr 55/X/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
02.04.2019 09:57 Uchwała Nr 54/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań dotyczących obniżenia stawki ONW w Gminie Stary Dzików
02.04.2019 09:48 Uchwała Nr 53/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
02.04.2019 09:42 Uchwała Nr 52/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
02.04.2019 09:25 Uchwała Nr 51/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrot kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Stary Dzików
02.04.2019 09:16 Uchwała Nr 50/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
14.03.2019 13:34 Uchwała Nr 49/VIII/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
12.03.2019 10:01 Uchwała Nr 48/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
12.03.2019 09:40 Uchwała Nr 47/VII/2019 z dnia 27 luty 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
12.03.2019 09:33 Uchwała Nr 46/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
12.03.2019 09:21 Uchwała Nr 45/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl
12.03.2019 09:13 Uchwała Nr 44/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
11.03.2019 14:49 Uchwała Nr 43/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
11.03.2019 13:50 Uchwała Nr 42/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Stary Dzików
11.03.2019 13:35 Uchwała Nr 41/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w składzie komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa
11.03.2019 13:31 Uchwała Nr 40/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w składzie komisji ds. Społecznych i Oświaty
11.03.2019 12:19 Uchwała Nr 39/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
08.02.2019 12:00 Uchwała Nr 38/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
08.02.2019 10:58 Uchwała Nr 37/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich
08.02.2019 10:50 Uchwała Nr 36/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
08.02.2019 10:37 Uchwała Nr 35/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
08.02.2019 09:57 Uchwała Nr 34/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
08.02.2019 09:30 Uchwała Nr 33/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzików na 2019 rok
23.01.2019 10:14 Uchwała Nr 32/V/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2019 rok
23.01.2019 09:55 Uchwała Nr 31/V/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok