Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2019 11:14 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na przebudowę pomieszczeń sanitarnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową (propan) w budynku Szkoły Podstawowej w Cewkowie
04.06.2019 11:59 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na zagospodarowanie terenu przy kościele w Moszczanicy (budowa parkingu, ciągi piesze, mała architektura, tereny zielone)
30.05.2019 08:27 Przetarg na przebudowę pomieszczeń sanitarnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową (propan) w budynku Szkoły Podstawowej w Cewkowie
16.05.2019 12:38 Przetarg na zagospodarowanie terenu przy kościele w Moszczanicy (budowa parkingu, ciągi piesze, mała architektura, tereny zielone)
22.03.2019 08:59 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
13.03.2019 09:38 Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
26.02.2019 14:25 Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
15.02.2019 09:16 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
14.02.2019 13:01 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
24.01.2019 11:11 Przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
23.01.2019 14:26 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2019 r.
21.01.2019 11:21 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2019 r.
11.01.2019 08:27 Przetarg na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2019 r.
02.01.2019 08:28 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w latach 2019-2020
24.12.2018 08:07 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu (drugim) na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
20.12.2018 14:44 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików
18.12.2018 12:00 Zbiorcze zestawienie ofert (dodatkowych) w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w latach 2019-2020
18.12.2018 11:33 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu (drugim) na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
12.12.2018 14:26 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego
12.12.2018 11:29 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego
10.12.2018 08:37 Przetarg (drugi) na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
07.12.2018 13:16 Unieważnienie przetargu na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
07.12.2018 13:15 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
07.12.2018 12:49 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w latach 2019-2020
07.12.2018 12:48 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików
03.12.2018 09:35 Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego
29.11.2018 09:04 Przetarg na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
28.11.2018 12:30 Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego w latach 2019-2020
28.11.2018 12:24 Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików
08.10.2018 09:15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Ułazowie
20.09.2018 08:37 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego
14.09.2018 12:47 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego
04.09.2018 10:18 Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego
30.08.2018 09:19 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
22.08.2018 14:34 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dowóz uczniów z terenu Gminy Stary Dzików do szkół podstawowych oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2018/2019
08.08.2018 13:40 Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów z terenu Gminy Stary Dzików do szkół podstawowych oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2018/2019
08.08.2018 09:02 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie
06.08.2018 11:28 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
01.08.2018 11:26 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie
13.07.2018 10:12 Przetarg na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie
16.04.2018 14:00 Zapytanie ofertowe na: Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
16.04.2018 13:00 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 r. na dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
29.03.2018 14:58 Zapytanie ofertowe na: Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
13.02.2018 10:59 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2018 r.
06.02.2018 12:12 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2018 r.
02.02.2018 13:17 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ułazowie
22.12.2017 08:03 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w 2018r.
15.12.2017 10:50 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w 2018r.
14.12.2017 07:51 Nowy wzór formularza ofertowego w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w 2018r.
12.12.2017 13:53 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą

1 2 następna