Rejestr zmian w biuletynie

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Stary Dzików za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Stary Dzików za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostek zbiorczo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat zbiorczo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki zbiorczo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa zbiorczo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z informacji dodatkowej zbiorczo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z informacji dodatkowej Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bilans Urząd Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostek zbiorczo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans JST
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bilans JST
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans"
Dotyczy dokumentu:
Bilans JST
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bilans
Dotyczy dokumentu:
Bilans JST
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat Urząd Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa Urząd Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z informacji dodatkowej Urząd Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2020 r. - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 4. kwartału 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 4. kwartału 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna