Rejestr zmian w biuletynie

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7a"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Bilans
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna