Rejestr zmian w biuletynie

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy (na początek kadencji 2018-2023)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Małecka - Wójt Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Buczko - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Buczko - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kazimiera Tracz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Józef Goraj - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Teresa Goraj - Radna (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Grzebiennik - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Kusina - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rafał Kusina - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Maciejak - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Nieckarz - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Nieckarz - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Rusinek - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Rusinek - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdzisław Szczepanek - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Trybuszek - Radna (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Witko - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Zając - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 85/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Stary Dzików ze związku międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 84/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 84/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Środowiska o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki PGNiG S.A. decyzji w sprawie zmiany koncesji nr 160/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Dzików"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna