Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze zestawienie ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze zestawienie ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje kierowane do organów Gminy Stary Dzików w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje kierowane do organów Gminy Stary Dzików w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje kierowane do organów Gminy Stary Dzików w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść petycji z dnia 06.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie zapytania cenowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania - uzupełnienie do odpowiedzi nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6 /2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 21.10.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 21.10.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji jej członka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 80/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 81/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 87/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 231/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 233/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 234/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 250/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 256/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 202/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 203/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 213/XXXV/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 94/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 96/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 108/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 109/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 110/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 115/XIX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 136/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 137/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 144/XXII/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 79/XIII/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 80/XIII/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 238/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ułazów w Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 97/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 97/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 78/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 27/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 95/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Lubaczowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 106/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(uchylona uchwałą nr 113/XX/2019) Uchwała Nr 109/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Moszczanicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Cewkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 108/XIX/2019) Uchwała Nr 96/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 108/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(uchylona uchwałą nr 107/XIX/2019) Uchwała Nr 96/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 107/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 106/XIX/2019) Uchwała Nr 95/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 106/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(uchylona uchwałą nr 105/XIX/2019) Uchwała Nr 97/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 104/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczegółowy kosztorys ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 103/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 103/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 115/XXI/2019) (zmieniona uchwałą nr 102/XIX/2019) Uchwała Nr 31/V/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 102/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 101/XIX/2019) Uchwała Nr 91/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 101/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 100/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania - uzupełnienie do odpowiedzi nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania - uzupełnienie do odpowiedzi nr 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje kierowane do organów Gminy Stary Dzików w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje kierowane do organów Gminy Stary Dzików w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólne zasady dotyczące petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zzałącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zzałącznikami

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna