Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program "Dobry Start"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program "Rodzina 500 plus"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla rodzin wielodzietnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemoc w rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia rodzinne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Fundusz alimentacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc społeczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowe informacje o Ośrodku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniadanych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiusię o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sektorzerolnym"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o prawie dysponowanianieruchomością"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja przystąpienia do programu"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna