Rejestr zmian w biuletynie

02.12.2019

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Petycje do menu przedmiotowego

27.11.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu XIX sesja - 27.11.2019 do katalogu 2019 rok w menu przedmiotowym

26.11.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2020 r. do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym

06.11.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepubl. na terenie Gm. Stary Dzików, ... do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Przetarg na przebudowę nawierzchni drogi gminnej 105008R ulica Boczna Cieszanowskiej za bożnicą... w menu przedmiotowym (nowa nazwa Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 105008R ulica Boczna Cieszanowskiej za bożnicą...)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna