Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Pomoc społeczna do katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Podstawowe informacje do katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

29.07.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Usuwanie azbestu do menu przedmiotowego

23.07.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2019 r. do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publ. w Gm. Stary Dzików do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna