Rejestr zmian w biuletynie

29.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Usuwanie azbestu do menu przedmiotowego

23.07.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2019 r. do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publ. w Gm. Stary Dzików do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Pełnienie funkcji insp. nadzoru inwest. nad realizacją zad. pn.: „Wykonanie instalacji fotowolt... do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie terenu przy kościele w Moszczanicy (budowa parkingu, ciągi piesze, mała architek... do katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna