Rejestr zmian w biuletynie

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji jej członka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 80/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 81/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 87/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 231/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 233/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 234/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 250/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 256/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 202/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 203/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 213/XXXV/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 94/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 96/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 108/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 109/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 110/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 115/XIX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 136/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 137/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 144/XXII/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 79/XIII/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 80/XIII/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 238/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ułazów w Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 97/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 97/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 78/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 27/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 95/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Lubaczowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 106/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(uchylona uchwałą nr 113/XX/2019) Uchwała Nr 109/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Moszczanicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Cewkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 108/XIX/2019) Uchwała Nr 96/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 108/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(uchylona uchwałą nr 107/XIX/2019) Uchwała Nr 96/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 107/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 106/XIX/2019) Uchwała Nr 95/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 106/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(uchylona uchwałą nr 105/XIX/2019) Uchwała Nr 97/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 104/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczegółowy kosztorys ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 103/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 103/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 115/XXI/2019) (zmieniona uchwałą nr 102/XIX/2019) Uchwała Nr 31/V/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 102/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 101/XIX/2019) Uchwała Nr 91/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 101/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nagranie obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 98/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 204/L/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 98/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 204/L/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis Przedmiotu Zamówienia-wersja z dnia26.11.2019r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia-wersja z dnia26.11.2019 r .pdf
Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis Przedmiotu Zamówienia-wersja z dnia 26.11.2019r .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia-poprawiony.pdf

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 11 - formularz oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia o przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zzałącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zzałącznikami
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna