Rejestr zmian w biuletynie

26.05.2010

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawy mieszkaniowe do katalogu Procedury załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawy wojskowe do katalogu Procedury załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Działalność gospodarcza do katalogu Procedury załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Urząd Stanu Cywilnego do katalogu Procedury załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Lecznica dla Zwierząt w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Referaty i stanowiska w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Struktura organizacyjna w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Karty usług w menu przedmiotowym (nowa nazwa Procedury załatwiania spraw)

24.05.2010

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Załatwianie spraw w menu przedmiotowym (nowa nazwa Karty usług)

18.12.2009

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Informacja o środowisku i jego ochronie do menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna