Rejestr zmian w biuletynie

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 81/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Oleszyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 80/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 79/XII/2019"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 78/XII/2019"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 77/XII/2019"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 58/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 79/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 79/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 78/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 77/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 76/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2019-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 75/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 74/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 73/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 72/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 71/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Ułazów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Cewków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Cewków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała o Statucie sołectwa
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Moszczanica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Moszczanica
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała o Statucie sołectwa Moszczanica
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Nowy Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Nowy Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała o Statucie sołectwa Nowy Dzików
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Stary Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała o Statucie sołectwa Stary Dzików
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Ułazów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Ułazów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała o Statucie sołectwa Ułazów
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Ułazów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Nowy Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Moszczanica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Moszczanica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sołtys, Rada Sołecka i Statut sołectwa Cewków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 67/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na przebudowę pomieszczeń sanitarnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową (propan) w budynku Szkoły Podstawowej w Cewkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Nagranie obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna