Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2003

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół do katalogu Jednostki organizacyjne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawy meldunkowe, dowody osobiste, paszporty, sprawy wojskowe do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wodociągi, kanalizacja do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dodatki mieszkaniowe do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Działalność gospodarcza do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Podatki do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gospodarka gruntami do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Pomoc społeczna do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Urodzenia, zgony, śluby do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Leśnictwo do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 następna