Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2004

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie, filia w Nowym Dzikowie z katalogu Jednostki organizacyjne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Gimnazjum w Starym Dzikowie z katalogu Jednostki organizacyjne w menu podmiotowym

02.07.2003

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Jednostki organizacyjne menu podmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół do katalogu Jednostki organizacyjne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawy meldunkowe, dowody osobiste, paszporty, sprawy wojskowe do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wodociągi, kanalizacja do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dodatki mieszkaniowe do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Działalność gospodarcza do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Podatki do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gospodarka gruntami do katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 następna