Rejestr zmian w biuletynie

29.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniadanych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiusię o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sektorzerolnym"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o prawie dysponowanianieruchomością"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja przystąpienia do programu"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... następna