Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - zapytanie cenowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik - zapytanie cenowe
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy (na początek kadencji 2018-2023)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Małecka - Wójt Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Buczko - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Buczko - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kazimiera Tracz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Józef Goraj - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Teresa Goraj - Radna (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Grzebiennik - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Kusina - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rafał Kusina - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Maciejak - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Nieckarz - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Nieckarz - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Rusinek - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Rusinek - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdzisław Szczepanek - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Trybuszek - Radna (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Witko - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Zając - Radny (za cały rok)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 85/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Stary Dzików ze związku międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 84/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 84/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Środowiska o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki PGNiG S.A. decyzji w sprawie zmiany koncesji nr 160/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Dzików"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... następna