Rejestr zmian w biuletynie

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40A/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego dostaw wykonanych w ramach zadania "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Cennik sprzedaży drewna"
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Cennik sprzedaży drewna
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 37/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Samagalskiej - inspektora ds. rolnictwa i działalności gospodarczej do dokonywania czynności związanych ze składaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w OSP w Moszczanicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w OSP w Moszczanicy
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna