Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 81/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Oleszyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(uchylona uchwałą nr 82/XIV/2019) Uchwała Nr 80/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 79/XII/2019"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 78/XII/2019"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 77/XII/2019"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 58/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 79/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 79/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 78/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 77/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 76/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2019-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 75/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 74/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 73/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 72/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 71/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... następna