Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o zmianie przedmiaru dotyczącegobranży budowlanej
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skorygowany przedmiar - branża budowlana
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja techniczna
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedzi na zapytania oferentów
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę oleju opałowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedzi na zapytania oferentów
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja techniczna II
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja techniczna I
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opisy budowlanka łącznik
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Budowlanka rysunki i rzuty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opisy budowlanka stara szkoła
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opisy instalacja c.o.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opisy instalacja elektryczna
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opisy instalacja wod-kan
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar instalacja odgromowa Cewków
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar instalacja odgromowa GOK
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar instalacja odgromowa UG
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis techniczny instalacja odgromowa Cewków
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis techniczny instalacja odgromowa GOK
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis techniczny instalacja odgromowa UG
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rzut dachu Cewków
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rzut dachu GOK
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rzut dachu UG
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót instalacje Stary Dzików
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stary Dzików opis zagospodarowanie, budowlany,inwentaryzacja i orzeczenie
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wrazz załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzupelnienie opisu instalacja elektryczna
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar zamienny - załącznik do odpowiedzi napytania oferentów - branża budowlana
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uwaga! Zmiana terminu składania ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedzi na zapytania ofertowe
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skorygowany przedmiar - branża budowlana
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o zmianie przedmiaru dotyczącegobranży budowlanej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na adaptację budynku "starej" szkoły w Starym Dzikowie do nowych funkcji użytkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oświadczenia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie posiadania aktualnej umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu - platforma licytacji
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do projektu umowy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmienione ogłoszenie na platformie licytacji
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone wBiuletynie Zamówień Publicznych
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o przesunięciu terminu składaniawniosków (dotyczy postępowania na zakup energii elektrycznej w trybielicytacji elektronicznej)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokumentacja budowlana
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zzałącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedzi na zapytania oferentów
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik odpowiedzi na zapytania oferentów - ZMIANA
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działka o nr ewid. 716) droga wewnętrzna wygon za Gorajem w m. Nowy Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działka o nr ewid. 716) droga wewnętrzna wygon za Gorajem w m. Nowy Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działka o nr ewid. 716) droga wewnętrzna wygon za Gorajem w m. Nowy Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zzałącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działka o nr ewid. 716) droga wewnętrzna wygon za Gorajem w m. Nowy Dzików
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na odbudowę drogi gminnej Polna w m. Stary Dzików km 0+000 - 1+050
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na odbudowę drogi gminnej Polna w m. Stary Dzików km 0+000 - 1+050
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na odbudowę drogi gminnej Polna w m. Stary Dzików km 0+000 - 1+050
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zzałącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na odbudowę drogi gminnej Polna w m. Stary Dzików km 0+000 - 1+050
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 220/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 220/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 220/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

poprzednia ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... następna