Rejestr zmian w biuletynie

24.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Barbara Małecka - Wójt Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdzisław Szczepanek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepanek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Sitarz - Radny (na koniec kadencji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Rusinek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Janusz Otulak - Radny (na koniec kadencji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Józef Nieckarz - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Eugeniusz Kantor - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (na początek kadencji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Małecka - Wójt Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Kotula - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (na koniec kadencji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Sobków - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy (na koniec kadencji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Maciejak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Zając - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Witko - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdzisław Szczepanek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepanek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Sitarz - Radny (na koniec kadencji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Rusinek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janusz Otulak - Radny (na koniec kadencji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Nieckarz - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugeniusz Kantor - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Grzebiennik - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Goraj - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu (drugim) na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cena skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 25/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 24/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 23/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 22/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 21/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 20/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 19/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 18/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 17/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 16/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie uchwały Nr 15/III/2018"
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 25/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Stary Dzików dotyczących projektów statutów sołectw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 25/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Stary Dzików dotyczących projektów statutów sołectw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 24/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 24/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 23/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 221/XXXVII/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 22/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stary Dzików w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 21/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej jako doraźnej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 19/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Stary Dzików do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 18/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 17/III/2018) Uchwała Nr 180/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 17/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 16/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 15/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... następna