Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 209/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 209/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 208/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 207/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 206/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy"
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 206/LI/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 203/L/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 123/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 121/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 132/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 196/L/2018) Uchwała Nr 145/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 143/XXII/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 166/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 165/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... następna