Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 205/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 204/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 203/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 202/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 201/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poronin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 198/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 200/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 199/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 156/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 198/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 197/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
(utraciła moc w uchwale nr 43/VII/2019) Uchwała Nr 196/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... następna